راهنمای ارسال مقالهثبت نام / Registrationارسال مقاله / Paper Submissionشرکت درهمایش

1- علوم پزشکی
2- علوم فنی و مهندسی
3- علوم پایه
4- علوم انسانی
5- علوم کشاورزی و منابع طبیعی


اطلاعات همایش


اطلاعیه ها:

برنامه و راهنمای کنفرانس(دانلود)
آدرس محل برگزاری کنفرانس(دانلود)(مشاهده)

تغییر تاریخ برگزاری کنفرانس

 5 اردیبهشت ماه 1397

تمدید مهلت ارسال مقالات

مهلت ارسال مقالات تا 20 اسفند 1396 تمدید شد.

شورای سیاستگذاری همایش(هیات رئیسه)


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


امید هادیانی دکتری
معاونت پژوهش و فناوری

عزت الله بالوئی جامخانه دکتری دبیر علمی همایش

محمد ادبی تبار فیروزجاه دکتری دبیر اجرایی همایش

داریوش زارعی دکتری مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه

علی ابراهیم نژاد
دکتری
مدیر گروه ریاضی و آمار

یاسررمضانپور دکتری مدیرانفورماتیک همایش


برگزار کنندگان


دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
با مجوز شماره2543مورخ 1396/4/19

پوستر همایش

با همکاری


دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر


دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

انجمن حسابداران خبره کشور

انجمن تحلیل داده های پوششی ایران

گروه صنعتی فولاد بهمن
انجمن مهندسی مالی ایران


دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کانون آگهی و تبلیغات آریافراز طبرستان
شرکت تعاونی تولیدی و معدنی کوه شکن سوادکوه


شرکت مازرون فوم

مجتمع فنی تهران - نمایندگی بابل

الکتریکی طاهری


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


محمد ادبی تبار فیروزجاهدکتریدبیر اجرایی همایش

عزت الله بالوئی جامخانه دکتری دبیرعلمی همایش

علی ابراهیم نژاددکتریرئیس کمیته علمی (آمار و علوم وابسته)

شعبان صدقی دکتری رئیس کمیته علمی (علوم ریاضی)

بهرام عاقلی دکتری مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

مائده موتمنی دکتری مسئول کمیته مالی و پشتیبانی

سیروس قبادی
دکتری مسئول کمیته مراسم جانبی

آرزو امیرزادی دکتری مسئول کمیته دانشجویی

یاسر رمضان پور
دکتری مسئول فناوری و اطلاعات

آزاد اسلامی واحد گنابادآزاد اسلامی واحد رشت

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

تخصص

دانشگاه


فرهاد حسین زاده لطفیدکتری - استادتحلیل پوششی داده هاعلوم و تحقیقات تهران

بهرام صادقپور گیلدهدکتری - استادکنترل و کیفیت فازیفردوسی مشهد

مجید اسحقی گرجیدکتری - استادآنالیز تابعیسمنان

ایرج مهدویدکتری - استادمهندسی صنایععلوم و فنون مارندران

اسماعیل بابلیان
دکتری - استادآنالیز عددیخوارزمی

علیرضا امیرتیموری
دکتری - استادتحقیق در عملیاتآزاد اسلامی واحد رشت

جعفر بی آزار
دکتری - استاد آنالیز عددیآزاد اسلامی واحد رشت

رضا عزتی
دکتری - استادریاضی کاربردیآزاد اسلامی واحد کرج

مجید سلیمانی دامنه
دکتری - دانشیارتحقیق در عملیات
تهران

شعبان صدقی دکتری - دانشیار جبر
آزاد اسلامی واحد قائمشهر

عزت الله بالوئی جامخانه دکتری - دانشیار آمار فازی
آزاد اسلامی واحد قائمشهر

علی ابراهیم نژاد دکتری - دانشیار
بهینه سازی
آزاد اسلامی واحد قائمشهر

محمد ادبی تبار فیروزجاه دکتری - دانشیار
آنالیز عددی فازی
آزاد اسلامی واحد قائمشهر

مرتضی خدابین
دکتری - دانشیارآمارکاربردیآزاد اسلامی واحد کرج

رضا کاظمی متین
دکتری - دانشیارتحقیق در عملیاتآزاد اسلامی واحد کرج

بهرام عاقلی دکتری - استادیار
معادلات دیفرانسیل
آزاد اسلامی واحد قائمشهر

سید جواد مرتضوی امیری دکتری - استادیار آمار-سری زمانی
آزاد اسلامی واحد چالوس

علیرضا اسکندریدکتری - استادیارمدیریت مالی
آزاد اسلامی واحد پیشوا-ورامین

محمدرضا پورعلیدکتری - دانشیارحسابداریآزاد اسلامی واحد چالوس

منصور گرکزدکتری - دانشیارحسابداریآزاد اسلامی واحد گرگان

مهدی یعقوبی اولدکتری - استادیارآمارآزاد اسلامی واحد گناباد

محسن واعظ قاسمی
دکتری - استادیارتحقیق در عملیاتآزاد اسلامی واحد رشت

حسن حسین زاده
دکتری - استادیارریاضی
آزاد اسلامی واحد اردبیل

ناصر میکاییل وند
دکتری - استادیارریاضیآزاد اسلامی واحد اردبیل

سعید عبادی
دکتری - استادیارریاضی کاربردیآزاد اسلامی واحد اردبیل

جمال رضایی روشندکتری - استادیارآنالیزآزاد اسلامی واحد قائمشهرنام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

تخصص

سمت


شعبان صدقی دکتری جبر


عزت الله بالوئی جامخانه دکتری آمار


علی ابراهیم نژاد دکتری بهینه سازی


محمد ادبی تبار فیروزجاه دکتری آنالیز عددی


بهرام عاقلی دکتری معادلات دیفرانسیل


فرزاد رضایی بالف دکتری تحقیق در عملیات


رضا شاهوردی دکتری تحقیق در عملیات


عین الله دیری دکتری آمار


جمال رضایی روشن دکتری آنالیز


اسحاق هاشمی دکتری آنالیز


مهدی فللاح دکتری تحقیق در عملیات


سیروس قبادی دکتری گراف


اصغر یوسفی دکتری جبر


مائده موتمنی دکتری جبر


علی شعبانی دکتری آمار


جواد امیریدکتریآمار

زین العابدین امیری دکتری معادلات دیفرانسبل


فرشاد طالشی دکتری فیزیک


محمدعلی خلیل زاده دکتری شیمی


عباسعلی دهپوری دکتری زیست شناسی


اصغر نادی قرا دکتری آمار


امید پوربحری دکتری ریاضی

رمضان رضائیان دکتری آمار


سیامک فیروزیان دکتری گراف


محمدعلی سیار نژاد دکتری عمران


نفیسه اسفندیان دکتری برق


میرالله حسینیدکتریمکانیک


علی شکوهی راددکتریمهندسی شیمی


یوسف قلی پوردکتریصنایع


پیمان ولی پوردکترینساجی


جواد رضائیاندکتریصنایع


مهدی چوبچیاندکتریدامپزشکی


میلاد طبریدکتریدامپزشکی


عباس بزرگنیادکتریدامپزشکی


مجتبی طبریدکتریمدیریت


محمد رضا باقرزادهدکتریمدیریت


ابراهیم حلاجیاندکتریمدیریت


اسدالله مهرآرادکتریمدیریت


ندا اسماعیلیدکتریمدیریت آموزشی


ذبیح الله غلامیدکتریاقتصادسنجی


ترانه عنایتیدکتریمدیریت آموزشی


سید محمد باقریدکتریمدیریت


مسعود هدایتی فرددکتریشیلات


کاوه خورشیدیدکتریدامپزشکی


حمیدرضا مبصردکتریزراعت


امید هادیانیدکتریهیدرولوژی


مهدی یعقوبی اولدکتری
آمار


علیرضا ابراهیمیدکتریمدیریت

مهرداد متانیدکتریمدیریت رسانه

موسی الرضا فدایی یامیدکتریریاضی کاربردی


داود صابریدکتریروانشناسی

احمد حق بین
دکتریریاضی


علی فرهادی محلهدکتریمدیریت


سیاوش افراشتهدکترینساجی


علی تاجدیندکتریصنایع

حامد همایوندکتریمدیریت


سخنران های کلیدی / Keynotes Speakers

پروفسور فرهاد حسین زاده لطفی
عنوان سخنرانی


عنوان سخنرانی


عنوان سخنرانی


سخنران های همایش / Conference Speakers

سخنران عنوان مقاله

لیست کارگاه ها

عنوان
استاد
تاریخ شروع
تاریخ پایان
آنالیز غیر خطی و کاربردهای آن پروفسور سید منصور واعظ - هیات علمی دانشگاه امیر کبیر 02 اسفند 1396 02 اسفند 1396
تحلیل عاملی و مدل های ساختاری با نرم افزار لیزرل دکتر اصغر نادی قرا 02 اسفند 1396 02 اسفند 1396
تحلیل عاملی و مدل های ساختاری با نرم افزار آموس
دکتر اصغر نادی قرا 02 اسفند 1396 02 اسفند 1396

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی با نام کاربری و کلمه ی عبور وارد سایت شده و از طریق لینک(شرکت در کارگاه ها) اقدام به ثبت نام نمایید.دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه: مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

تلفن دبیرخانه: 09111536097

نمابر دبیرخانه: 01142155116

آدرس پست الکترونیک: msmas@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه ی همایش:

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه: دکترداریوش زارعی

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 20 اسفند 1396

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 15 فروردین 1397

تاریخ برگزاری همایش: 5 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری مراسم جانبی(کارگاه آموزشی): 5 اردیبهشت 1397
محل برگزاری/ Location

محل برگزاری همایش:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی