مرتب سازی بر اساس: نام | توضیحات

آدرس محل برگزاری همایش

آدرس محل برگزاری همایش(دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر)

برنامه و راهنمای کنفرانس

برنامه و راهنمای دومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

فایل انگلیسی راهنمای تدوین مقاله - pdf

به کمک این فایل با اصول تدوین مقاله به زبان انگلیسی که مورد تایید دبیرخانه ی همایش می باشد، آشنا خوهید شد.

فایل انگلیسی راهنمای تدوین مقاله - doc

به کمک این فایل با اصول تدوین مقاله به زبان انگلیسی که مورد تایید دبیرخانه ی همایش می باشد، آشنا خوهید شد.

فایل فارسی راهنمای تدوین مقاله - doc

به کمک این فایل با اصول تدوین مقاله به زبان فارسی که مورد تایید دبیرخانه ی همایش می باشد، آشنا خوهید شد.

فایل فارسی راهنمای تدوین مقاله - pdf

به کمک این فایل با اصول تدوین مقاله به زبان فارسی که مورد تایید دبیرخانه ی همایش می باشد، آشنا خوهید شد.


دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه: مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

تلفن دبیرخانه: 09111536097

نمابر دبیرخانه: 01142155116

آدرس پست الکترونیک: msmas@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه ی همایش:

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه: دکترداریوش زارعی

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 20 اسفند 1396

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 15 فروردین 1397

تاریخ برگزاری همایش: 5 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری مراسم جانبی(کارگاه آموزشی): 5 اردیبهشت 1397
محل برگزاری/ Location

محل برگزاری همایش:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی