نکات قابل توجه / Benefits of Attending چاپ

کمیته علمی و اجرایی دومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، از تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و مسئولان اجرایی دعوت می نمایند مقالات خود را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در محورهای اصلی کنفرانس و یا زمینه های مرتبط می باشد، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

مزایای شرکت در کنفرانس

چاپ مقالات در لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس

نمایه سازی مقالات در پایگاه علمی سیویلیکا

چاپ مقالات برتر در نشریات معتبر

دریافت گواهی پذیرش مقالات

دریافت گواهی شرکت در کنفرانس

دریافت گواهی شرکت در کارگاه های آموزشی

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی ها

آشنایی با چهره های برتر علمی کشور

ارائه موضوعات جدید و کاربردی برای پژوهش های نوین و برتر

دریافت پکیج کنفرانس