کمیته اجرایی / Organization Committee چاپ

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


محمد ادبی تبار فیروزجاهدکتریدبیر اجرایی همایش

عزت الله بالوئی جامخانه دکتری دبیرعلمی همایش

علی ابراهیم نژاددکتریرئیس کمیته علمی (آمار و علوم وابسته)

شعبان صدقی دکتری رئیس کمیته علمی (علوم ریاضی)

بهرام عاقلی دکتری مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

مائده موتمنی دکتری مسئول کمیته مالی و پشتیبانی

سیروس قبادی
دکتری مسئول کمیته مراسم جانبی

آرزو امیرزادی دکتری مسئول کمیته دانشجویی

یاسر رمضان پور
دکتری مسئول فناوری و اطلاعات
 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه: مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

تلفن دبیرخانه: 09111536097

نمابر دبیرخانه: 01142155116

آدرس پست الکترونیک: msmas@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه ی همایش:

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه: دکترداریوش زارعی

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 20 اسفند 1396

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 15 فروردین 1397

تاریخ برگزاری همایش: 5 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری مراسم جانبی(کارگاه آموزشی): 5 اردیبهشت 1397
محل برگزاری/ Location

محل برگزاری همایش:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی