هزینه ی شرکت در همایش / Payment چاپ


حق ثبت نام برای افرادی که دارای یک مقاله هستند
تا تاریخ ...../...../..... بعد از تاریخ ...../...../.....
آزاد: 1500000 ریال


دانشجوئی: 1000000 ریال


- افرادی که بیش از یک مقاله ارائه می دهند به ازای هر مقاله باید 500000 ریال مازاد بر حق ثبت نام مربوطه واریز نمایند.

- حق ثبت نام در همایش برای افرادی که فاقد مقاله هستند (شرکت در همایش): 500000 ریال
- حق ثبت نام در کارگاه آموزشی: به ازای هر کارگاه آموزشی 500000 ریال


شماره حساب جهت واریز هزینه ی همایش:

0107785256000 به نام صندوق ذخیره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، بانک ...............................، کد...........................


  • هزینه پرداخت شده مربوط به هزینه شرکت در همایش ، دریافت گواهینامه ارائه مقاله(در صورت پذیرش)، گواهینامه حضور در همایش (مشروط بر شرکت در همایش)، پذیرایی میان وعده و ناهار، پکیج مربوط به همایش می باشد.
  • هزینه پرداخت شده در هیچ شرایطی ، بخصوص عدم شرکت در همایش عودت داده نخواهد شد.


alt

 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه: مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

تلفن دبیرخانه: 09111536097

نمابر دبیرخانه: 01142155116

آدرس پست الکترونیک: msmas@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه ی همایش:

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه: دکترداریوش زارعی

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 20 اسفند 1396

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 15 فروردین 1397

تاریخ برگزاری همایش: 5 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری مراسم جانبی(کارگاه آموزشی): 5 اردیبهشت 1397
محل برگزاری/ Location

محل برگزاری همایش:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی