لیست کارگاه های آموزشی
عنوان کارگاه
عنوان: آنالیز غیر خطی و کاربردهای آن
استاد: پروفسور سید منصور واعظ - هیات علمی دانشگاه امیر کبیر
تاریخ شروع: 02 اسفند 1396
تاریخ پایان: 02 اسفند 1396
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
هزینه ثبت نام: 500,000 ریال
توضیحات:


عنوان: تحلیل عاملی و مدل های ساختاری با نرم افزار لیزرل
استاد: دکتر اصغر نادی قرا
تاریخ شروع: 02 اسفند 1396
تاریخ پایان: 02 اسفند 1396
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
هزینه ثبت نام: 500,000 ریال
توضیحات:


عنوان: تحلیل عاملی و مدل های ساختاری با نرم افزار آموس
استاد: دکتر اصغر نادی قرا
تاریخ شروع: 02 اسفند 1396
تاریخ پایان: 02 اسفند 1396
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
هزینه ثبت نام: 500,000 ریال
توضیحات:دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه: مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

تلفن دبیرخانه: 09111536097

نمابر دبیرخانه: 01142155116

آدرس پست الکترونیک: msmas@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه ی همایش:

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه: دکترداریوش زارعی

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 20 اسفند 1396

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 15 فروردین 1397

تاریخ برگزاری همایش: 5 اردیبهشت 1397
تاریخ برگزاری مراسم جانبی(کارگاه آموزشی): 5 اردیبهشت 1397
محل برگزاری/ Location

محل برگزاری همایش:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی